آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر شنبه در هفتاد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گلستان با اشاره به معنای سرمایه اجتماعی اظهار کرد: برای سرمایه اجتماعی باید تعریف درستی ارائه شود و معنای آن درک شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یک مسئله ملی و کشوری است و اگر بناست کاری در این زمینه انجام دهیم باید مرتبط به مسئله کشاورزی که اقتصاد استان بر مبنای آن است انجام دهیم.

امام جمعه گرگان ادامه داد: باید در این مسیرعوامل و موانع توسعه و پیشرفت را شناسایی کنیم و در میدان عمل پیاده سازی کنیم تا سرمایه اجتماعی تحقق پیدا کند.

وی با اشاره به بعثت پیامبر اکرم (ص) افزود: در جامعه جاهلی آن زمان سرمایه اجتماعی وجود نداشت اما پیامبردو کار اساسی انجام دادند یکی اینکه نگاه جامعه را از شرک به توحید تغییر دادند و کار دیگر برقراری اخوت اسلامی میان مسلمانان بود.

امام جمعه گرگان ادامه داد: در استان ما به دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی هستند و ما در قدم اول باید همدیگر را باور کنیم و پذیرش یکدیگر از پایه و اساس دارای معنا باشد.

وی افزود: در قدم بعدی باید نسبت به هم صداقت داشته و احترام متقابل به مقدسات یکدیگر داشته باشیم و احترام یکدیگر را حفظ کنیم چراکه اگر این سه اصل در کنار یکدیگر قرار گیرد در کل جهان اسلام دیگر مشکلی پیش نمی آید.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: پیشنهاداتی که مطرح می شود باید در میدان عمل دیده شود و مردم متوجه کارهایی که انجام شده است شوند چراکه در کنار هم قرار گرفتن آن ها سرمایه اجتماعی و همدلی را به وجود می آورند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: یکی از مواردی که سال هاست در ذهن من بوده این است که روستایی به عنوان نمونه انتخاب کنیم و اراضی آن را یکپارچه سازی کنیم چرا که آثار خوبی را با خود به همراه دارد و یک سرمایه اجتماعی را ایجاد می کند و مردم را دعوت به همکاری کرده ایم.

وی افزود: موضوع موزه روستایی خود به خود جامعه را به هم نزدیک می کند و باید به دنبال حفظ هویت اقوام در استان باشیم تا اصالت خود را حفظ کنند اما نباید به قومیت تکیه کنند چراکه موجب فاصله می شود.

امام جمعه گرگان بااشاره به سرمایه های اجتماعی که در ترکمن صحرا وجود دارد، اظهار کرد: این سرمایه ها بایدثبت تاریخی شود.