آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نمازجمعه عبادی سیاسی شهر گرگان با اشاره به خطبه 181 نهج البلاغه اظهار کرد: امیرالمومنین در این خطبه همه ما را به تقوا دعوت می کند و در رابطه با علت این دعوت می گوید، این دنیا تمام شدنی است، بقا ندارد و ما در حال عبور هستیم، هیچ ذات و توشه ای به درد انسان نمی خورد و تنها چیزی که به درد انسان می خورد و در بازار آخرت خریدار دارد تقواست.

وی افزود: ذات و توشه را باید در این دنیا به دست بیاوریم اگر قرار بود کسی در این دنیا ماندنی باشد آن فرد سلیمان بن داوود بود که هم قدرت ظاهری داشت و همه چیز در اختیارش بود و هم قدرت مادی و معنوی داشت.

امام جمعه گرگان با اشاره به فوت سلیمان نبی گفت: سلیمان کسی بود که لحظه مرگش را هم کسی نفهمید و خدا موجودی را فرستاد که عصایش را بخورد تا بفهمند که فوت شده اند؛ همه مسافریم همه باید وسایل سفر را فراهم کنیم که این وسایل همان تقواست.

وی ادامه داد: برای اینکه بیشتر متوجه ای موضوع شویم حضرت علی (ع)می گوید کجاست آن متمولین که چه کارها نکردند چه گناه هایی مرتکب شدند، فراعنه مصر همان هایی که ادعای خدایی داشتند، کجا رفتند؟ همه نابود شدند، کجا هستند آنهایی که مقابل انبیا ایستادند وبا هرآنچه  انبیا برای سعادت بشر آورده بودند مخالفت کردندو سنت جباران بشر را احیا کردند.

امام جمعه گرگان با اشاره به «اصحاب رس» اظهار کرد: در رابطه با اصحاب رس بین مفسرین و مورخین بحث است، برخی معتقدند این ها کشاورزانی بودند که از چاه های پرآب بهره مند بودند و کشاورزی پیشرفته ای داشتند اما در عین حال با پیامبری که به سوی آن ها آمد مخالفت کردند و چاهی کندند و پیامبر را داخل آن انداختند؛ امام علی (ع) می فرماید این ها کجا هستند؟ آن هایی که سپاهیانی داشتند؟ آن هایی که شهرهایی که به وجود آوردند، جمعیت را به وجودآوردند؟ کجا رفتند؟امیرالمومنین می گوید آنهایی که همه چیز داشتند دادند و رفتند.

وی افزود: ما هم مثل همه رفتنی هستیم عقل می گوید ای فرزند آدم مواظب باش زندگی تمام می شود، سن بالاتر میرود، یواش یواش مرگ خودش را نشان می دهد؛ به تعبیر قرآن انسان را وارونه می کنند تا جوان بودند نشاط داشتند اما وقتی که پیر می شوند شمع وجودشان کم سو می شود و نورانیت سنین جوانی کم می شود تا خاموش می شود؛ پیری یکی از نشانه های مرگ است خوشا به آنانی که در این مسیر قرار میگیرند تکانی به آن ها داده می شود.

امام جمعه گرگان در خطبه دوم اظهار کرد: هفته آینده هفته ای است که در تاریخ کشور حوادث مهمی رخ داده است،20 فروردین تاریخی است که آمریکایی ها اعلام کردند روابط سیاسی خود را با ایران قطع خواهند کرد و رئیس جمهور آمریکا در صفحه تلویزیون اعلام کرد من دستور دادم به وزیر امورخوارجه تا روابط با ایران قطع شود و این کار را کردند؛ بعد از اینکه دانشجویان پیرو خط امام رفتند و سفارت آمریکا را تسخیر کردند و مشخص شد مقرجاسوسی است و به دنبال براندازی است.

وی تصریح گرد: در واقع  قائده اش این بود آمریکایی ها سر عقل بیایند و بپذیرند دوران بازی هایی که در ایران اجرا می کردند به اتمام رسیده است و باید می پذیرفت کشوری که چنین انقلابی را به وجود آورده و تمام ملتش در آن انقلاب حضور داشتند و به دنبال تغییر وضع بودند، نباید کارهایشان را ادامه دهند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: اشغال سفارت کار طبیعی بود و عکس العمل کارهای بود که آمریکایی ها در کشور انجام دادند و اگر از همان ابتدا می پذیرفتند این اتفاقات رخ نمی داد؛ به هر حال این کار را کردند و به دنبال کارهایی که با ما کردند پول ها را بلوکه کردند.

وی با بیان اینکه رفتار مردم در این زمان جالب بود، افزود: در رابطه با این اِشغال و پیام های حضرت امام بود که می فرمود ما خوشحال بودیم که رابطه یک جنایت کاربا یک ملت مظلوم قطع شده این به نفع ماست.

امام جمعه گرگان گفت: آمریکایی ها فکر می کردند با قطع رابطه ایران بیچاره می شود و از کار می افتد و اگر امروز را با آن دوران مقایسه کنیم درست است که فراز و نشیب های زیادی داشتیم اما انچه را امروز به دست آورده ایم در غیر این شرایط شاید به دست نمی آوردیم.

وی با بیان اینکه در زمینه این قطع ارتباط ما مدعی هستیم، افزود: اشکال به آمریکایی هاست و اگر آن کارها را نمی کرد شایدایران مماشات می کرد و روابط ادامه داشت اما امیدواریم این قطع رابطه برایر همیشه به نفع مردم ایران باشد.

امام جمعه گرگان گفت: روز یکشنبه 19 فروردین شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی است  که در مدیریت میدان های جنگ سرآمد بود و در آن روزها نقش موثری داشت، همچنین در هماهنگی بین نیروهای مسلح، سپاه و ارتش نقش بزرگی داشت ویکی از ویژگی های این شهید روحیات اخلاقی و ایمانی این شهید بود که همواره می گفت «من بی قرار شهادتم».