پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله نورمفیدی

گزارش تصویری دیدار اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله نورمفیدی

دیدار اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با حضرت آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری توزیع بخاری بین نیازمندان با حمایت آیت الله نورمفیدی و خیرین

توزیع بخاری بین نیازمندان با حمایت آیت الله نورمفیدی و خیرین

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری توزیع گوشت بین نیازمندان از سوی مرکز نیکوکاری مصلی گرگان

توزیع گوشت بین نیازمندان از سوی مرکز نیکوکاری مصلی گرگان

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار دکتر هاشمی معاون حقوقی امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت الله نورمفیدی

دیدار دکتر هاشمی معاون حقوقی امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار حجت الاسلام موسی فتوحی رئیس بازرسی منطقه ۲ کشور با آیت الله نورمفیدی

دیدار حجت الاسلام موسی فتوحی رئیس بازرسی منطقه ۲ کشور با آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار هیئت امنای نظام پزشکی استان با حضرت آیت الله نورمفیدی

دیدار هیئت امنای نظام پزشکی استان با حضرت آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار دکتر کاظم غریب آبادی  معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با حضرت آیت الله نورمفیدی

دیدار دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با حضرت آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری حضور حضرت آیت الله نورمفیدی در مراسم 9 دی

حضور حضرت آیت الله نورمفیدی در مراسم 9 دی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری
گزارش تصویری دیدار ائمه جمعه استان گلستان با حضرت آیت الله نورمفیدی

دیدار ائمه جمعه استان گلستان با حضرت آیت الله نورمفیدی

1401/1/16

مشاهده گزارش تصویری